Alla priser är exkl. moms.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i tekniska specifikationer, priser eller i annan information.


Information till XOR Partners

TimeTrack är ett effektivt och lättarbetat program för tidsredovisning, projektuppföljning, säljstöd, CRM (Customer Relationship Management), kontakthantering, dokumenthantering, mötesbokningar i kalendrar etc. TimeTrack har funnits sedan 1993 och är därmed ett moget program med allt vad det innebär i form av stabilitet och funktionalitet. TimeTrack är också snabbt och har alltid varit avsett att köras i nätverk. Dessa länkar kan vara av intresse för att avgöra om TimeTrack passar din kund:


Så här fungerar kopplingen till XOR Compact


TimeTrack och Compact använder olika benämningar för ungefär samma sak. Nedanstående tabell visar benämningar i TimeTrack och deras motsvarighet i Compact.

TimeTrack Compact
Kontakt Person
Tjänst Artikel
Projekt Objekt
Tjänstnr, kontaktnr etc ID

De tidregistreringar som görs av användare i TimeTrack kan i samband med utskrift av tidrapporter/fakturor, föras över till Compact's fakturaregister. I samband med denna överföring uppdateras objekt-, artikel- och kundregistren i Compact. Detta innebär att ändringar i kontaktinformation (t.ex. adresser) som har gjorts i TimeTrack, automatiskt uppdateras i Compact. Objekt (=projekt i TimeTrack) skapas automatiskt i Compact om de inte redan finns. Samma sak gäller för artiklar (=tjänster i TimeTrack). TB i Compact beräknas baserat på det som kallas kostnader i TimeTrack. Vad som ska uppdateras i Compact kan anges mha inställningar i TimeTrack dvs användaren kan själv bestämma om ovanstående automatik ska finnas eller ej. Kund- och leverantörsregistret från Compact kan batchvis importeras som valfri kontakttyp i TimeTrack. Ett urval av kontakter i TimeTrack kan batchvis exporteras till Compact antingen som kunder eller som leverantörer. För en mer exakt beskrivning av integreringen rekommenderar vi att du laddar ner demoversionen och tittar i Hjälp-filen under avsnittet "Kopplingar till XOR Compact".

 

 


{RightRegion}
Beställ produkter Skrivare Bildskärmar Palm handdatorer Sonicwall brandväggar XOR Compact ekonomisystem Om Aurum Sök Etikettskrivare Ladda ner TimeTrack tidredovisning AURUM's hemsida