Alla priser är exkl. moms.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i tekniska specifikationer, priser eller i annan information.
TimeTrack Versioner Betalar TimeTrack sig? Ladda ner Order Tester Service Press År 2000
2000-säker      

TimeTrack och år 2000


Vid utvecklingen av TimeTrack har stor möda lagts ner på att programmet ska hantera 2000-talet på ett korrekt sätt. Det finns däför inga kända problem i programmet. TimeTrack bär IT-komissionens symbol "Säker 2000".

{RightRegion}
Beställ produkter Skrivare Bildskärmar Palm handdatorer Sonicwall brandväggar XOR Compact ekonomisystem Om Aurum Sök Etikettskrivare Ladda ner TimeTrack tidredovisning AURUM's hemsida